מקלט בחוץ

חדר בו אנחנו בטוחים מסכנה.
חדר עם קירות חזקים ועם דלת וחלון מברזל.
החדר הזה משותף לכל האנשים שגרים ברחוב או בשכונה.

חדר בו אנחנו בטוחים מסכנה.
חדר עם קירות חזקים ועם דלת וחלון מברזל.
החדר הזה משותף לכל האנשים שגרים ברחוב או בשכונה.מקלט בבניין

חדר בו אנחנו בטוחים מסכנה.
חדר עם קירות חזקים, עם דלת ועם חלון מברזל.
כל הדיירים של הבניין יכולים להשתמש בחדר הזה.
החדר הזה נמצא בקומת הכניסה או המרתף. (חדר מתחת לקומת כניסה).

חדר בו אנחנו בטוחים מסכנה.
חדר עם קירות חזקים, עם דלת ועם חלון מברזל.
כל הדיירים של הבניין יכולים להשתמש בחדר הזה.
החדר הזה נמצא בקומת הכניסה או המרתף. (חדר מתחת לקומת כניסה).