ממ"ק/מרחב מוגן קומתי

חדר או אזור עם קירות חזקים בקומה של בניין.
אם בדירות של הבניין אין חדר מוגן, הדיירים יוצאים למרחב המוגן בבניין.
המקום הזה מרחב בטוח בזמן סכנה.

חדר או אזור עם קירות חזקים בקומה של בניין.
אם בדירות של הבניין אין חדר מוגן, הדיירים יוצאים למרחב המוגן בבניין.
המקום הזה מרחב בטוח בזמן סכנה.


ממ"ד/מרחב מוגן דירתי

ממ"ד – מרחב מוגן דירתי
ממ"ד זה סוג ל מרחב מוגן בתוך דירה.
חדר עם קירות חזקים בתוך הבית שלנו.
בחדר יש דלת וחלון מברזל.
הממ"ד הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.

ממ"ד – מרחב מוגן דירתי
ממ"ד זה סוג ל מרחב מוגן בתוך דירה.
חדר עם קירות חזקים בתוך הבית שלנו.
בחדר יש דלת וחלון מברזל.
הממ"ד הוא מרחב בטוח בזמן סכנה.