משקל תקין

לא להיות שמן מדי או רזה מדי.

לא להיות שמן מדי או רזה מדי.