מְתַרְגֵּל

איש צוות שעוזר למרצה ולסטודנטים של הקורס.
מתרגל נקרא גם "עוזר הוראה".
לפעמים מתרגל מעביר שעת תרגול.
תרגול הוא שיעור שבו חוזרים על החומר שלמדנו בהרצאה.
לפעמים המתרגל בודק תרגילים, בחנים או מבחנים של המשתתפים הקורס.
למתרגל יש שעות קבלה.

איש צוות שעוזר למרצה ולסטודנטים של הקורס.
מתרגל נקרא גם "עוזר הוראה".
לפעמים מתרגל מעביר שעת תרגול.
תרגול הוא שיעור שבו חוזרים על החומר שלמדנו בהרצאה.
לפעמים המתרגל בודק תרגילים, בחנים או מבחנים של המשתתפים הקורס.
למתרגל יש שעות קבלה.