שירות נגיש

לקבל התאמות או עזרה בדרך שמתאימה לאנשים עם מוגבלות.

לקבל התאמות או עזרה בדרך שמתאימה לאנשים עם מוגבלות.


מידע נגיש

מידע מותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלות.

מידע מותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלות.

דוגמא:

מידע בפישוט לשוני, בכתב ברייל, בשפת סימנים או בדפוס מוגדל.