נטיעה

שתילה של עצים וצמחים באדמה.
בטוּ בִּשְׁבָט יש אנשים שנוטעים עצים.

שתילה של עצים וצמחים באדמה.
בטוּ בִּשְׁבָט יש אנשים שנוטעים עצים.