נפגע חרדה

אדם שהיה באירוע מפחיד מאוד.
אדם שפחד מאוד להיפצע  או למות.
לדוגמה: אדם שהיה בתאונה, אדם שמישהו ניסה להרוג אותו.

האירוע המפחיד נגמר,
אבל האדם עדיין מרגיש מאוד לא טוב בנפש שלו (בהרגשה, במצב הרוח).
האדם מרגיש מאוד מבוהל (מפחד מאוד).
אדם שהוא נפגע חרדה יכול להרגיש חלק מהדברים הבאים:

דפיקות לב מהירות
הרגשה שקשה לנשום
רעידות בגוף
זיעה, גם כשלא חם
קשה לזוז או לדבר
בלבול
פחד גדול
בכי

חשוב שאדם נפגע חרדה יקבל טיפול מקצועי. לדוגמה: פסיכולוג, פסיכיאטר.

אדם שהיה באירוע מפחיד מאוד.
אדם שפחד מאוד להיפצע  או למות.
לדוגמה: אדם שהיה בתאונה, אדם שמישהו ניסה להרוג אותו.

האירוע המפחיד נגמר,
אבל האדם עדיין מרגיש מאוד לא טוב בנפש שלו (בהרגשה, במצב הרוח).
האדם מרגיש מאוד מבוהל (מפחד מאוד).
אדם שהוא נפגע חרדה יכול להרגיש חלק מהדברים הבאים:

דפיקות לב מהירות
הרגשה שקשה לנשום
רעידות בגוף
זיעה, גם כשלא חם
קשה לזוז או לדבר
בלבול
פחד גדול
בכי

חשוב שאדם נפגע חרדה יקבל טיפול מקצועי. לדוגמה: פסיכולוג, פסיכיאטר.


קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית