מת, נפטר

אדם שהגוף שלו לא עובד יותר.
לדוגמה: בגלל מחלה קשה, בגלל פציעה קשה או בגלל שהאדם מאוד מבוגר.
אדם מת לא יכול לדבר או לזוז.
המצב הזה לא ישתנה.
אדם מת לא יזוז או ידבר יותר.
אדם מת לא מרגיש כאב, עצב או שמחה.

אדם שהגוף שלו לא עובד יותר.
לדוגמה: בגלל מחלה קשה, בגלל פציעה קשה או בגלל שהאדם מאוד מבוגר.
אדם מת לא יכול לדבר או לזוז.
המצב הזה לא ישתנה.
אדם מת לא יזוז או ידבר יותר.
אדם מת לא מרגיש כאב, עצב או שמחה.


קרדיט:

קרן שלם, בית איזי שפירא, משרד הרווחה והביטחון החברתי
מתוך המסמך : מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

פישוט לשוני :  המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית