נר שַׁמָּשׁ

נר בחנוכייה.
בחנוכה, מדליקים את השמש ראשון.
אחר כך, מדליקים את הנרות האחרים עם השמש.

נר בחנוכייה.
בחנוכה, מדליקים את השמש ראשון.
אחר כך, מדליקים את הנרות האחרים עם השמש.