תעסוקה/עבודה נתמכת

מסגרת שעוזרת לאנשים עם מוגבלות לעבוד בשוק החופשי.
במסגרת התעסוקה הנתמכת יש לאדם עם המוגבלות מדריך שמלווה אותו.

מסגרת שעוזרת לאנשים עם מוגבלות לעבוד בשוק החופשי.
במסגרת התעסוקה הנתמכת יש לאדם עם המוגבלות מדריך שמלווה אותו.


תומך בקבלת החלטות

תומך בקבלת החלטות הוא אדם שעוזר לאדם עם מוגבלות לקבל החלטות.
הוא מסביר לו את כל האפשרויות כדי שהאדם עם המוגבלות יוכל להחליט בעצמו מה כדאי לו לעשות.
התומך לא מקבל את ההחלטות במקום האדם.

תומך בקבלת החלטות הוא אדם שעוזר לאדם עם מוגבלות לקבל החלטות.
הוא מסביר לו את כל האפשרויות כדי שהאדם עם המוגבלות יוכל להחליט בעצמו מה כדאי לו לעשות.
התומך לא מקבל את ההחלטות במקום האדם.


קבלת החלטות נתמכת

אנשים עם מוגבלות יכולים לקבל החלטות בעצמם אבל עם עזרה מאדם אחר.

אנשים עם מוגבלות יכולים לקבל החלטות בעצמם אבל עם עזרה מאדם אחר.