סיסמה

סיסמה היא מילה או כמה אותיות ומספרים שבחרנו. הסיסמה היא פרטית (רק אנחנו יודעים אותה).
יש אתרים או חפצים פרטיים כמו טלפון נייד, אתר אינטרנט, אפליקציה, שיש בהם מידע פרטי (רק אנחנו יודעים אותו).
אנחנו לא רוצים שכל אחד יוכל להיכנס לאתרים או לחפצים הפרטיים שלנו.
בגלל זה מבקשים שאנחנו נכתוב סיסמה.
כשאנחנו כותבים את הסיסמה הפרטית שלנו, רק אנחנו יכולים להיכנס למידע הפרטי שלנו.

סיסמה היא מילה או כמה אותיות ומספרים שבחרנו. הסיסמה היא פרטית (רק אנחנו יודעים אותה).
יש אתרים או חפצים פרטיים כמו טלפון נייד, אתר אינטרנט, אפליקציה, שיש בהם מידע פרטי (רק אנחנו יודעים אותו).
אנחנו לא רוצים שכל אחד יוכל להיכנס לאתרים או לחפצים הפרטיים שלנו.
בגלל זה מבקשים שאנחנו נכתוב סיסמה.
כשאנחנו כותבים את הסיסמה הפרטית שלנו, רק אנחנו יכולים להיכנס למידע הפרטי שלנו.