עיצוב אוניברסלי

סידור של חפצים, מקומות, בניינים, תכניות ושירותים כך שיתאימו לכל האנשים.

סידור של חפצים, מקומות, בניינים, תכניות ושירותים כך שיתאימו לכל האנשים.

דוגמא:

רמפה יכולה לשמש באותה צורה גם אנשים עם מוגבלות וגם אנשים ללא מוגבלות.
שלט לשירותים עם סמל או תמונה יכול לעזור לכולם.