התפטרות

עובד יכול להחליט שהוא מפסיק לעבוד במקום העבודה שלו. הוא יכול להודיע על זה למנהל. להודעה הזו קוראים התפטרות.

עובד יכול להחליט שהוא מפסיק לעבוד במקום העבודה שלו. הוא יכול להודיע על זה למנהל. להודעה הזו קוראים התפטרות.פיטורין

פיטורין זה שהמעביד מודיע לעובד שהוא מפסיק לעבוד.
לפני שהמעסיק מודיע לעובד על הפיטורין, הוא צריך להזמין את העובד לשיחה.
לשיחה לפני פיטורין קוראים שימוע.

פיטורין זה שהמעביד מודיע לעובד שהוא מפסיק לעבוד.
לפני שהמעסיק מודיע לעובד על הפיטורין, הוא צריך להזמין את העובד לשיחה.
לשיחה לפני פיטורין קוראים שימוע.פיצויי פיטורין

פיטרו אותך מהעבודה, אתה מקבל כסף. הכסף הזה נקרא פיצויי פיטורין.

פיטרו אותך מהעבודה, אתה מקבל כסף. הכסף הזה נקרא פיצויי פיטורין.