התפטרות

עובד יכול להחליט שהוא מפסיק לעבוד במקום העבודה שלו. הוא יכול להודיע על זה למנהל. להודעה הזו קוראים התפטרות.

עובד יכול להחליט שהוא מפסיק לעבוד במקום העבודה שלו. הוא יכול להודיע על זה למנהל. להודעה הזו קוראים התפטרות.פיצויי פיטורין

פיטרו אותך מהעבודה, אתה מקבל כסף. הכסף הזה נקרא פיצויי פיטורין.

פיטרו אותך מהעבודה, אתה מקבל כסף. הכסף הזה נקרא פיצויי פיטורין.