עבירה פלילית

עבירות (התנהגויות שאסור לעשות) שפוגעות בגוף או ברכוש (בציוד, בכסף) של מישהו אחר.
למשל: אלימות, עבירות מין, גרימה של נזק לרכוש ולחפצים של מישהו אחר.
על עבירות פליליות מקבלים עונש:
אם העבירה חמורה, העונש קשה.
אם העבירה קלה, העונש קל.

עבירות (התנהגויות שאסור לעשות) שפוגעות בגוף או ברכוש (בציוד, בכסף) של מישהו אחר.
למשל: אלימות, עבירות מין, גרימה של נזק לרכוש ולחפצים של מישהו אחר.
על עבירות פליליות מקבלים עונש:
אם העבירה חמורה, העונש קשה.
אם העבירה קלה, העונש קל.


דילוג לתוכן