חדר פנימי מוגן

חדר בתוך דירה או בתוך בית.
בחדר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
לחדר הזה אין קירות לרחוב או לגינה.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.

חדר בתוך דירה או בתוך בית.
בחדר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
לחדר הזה אין קירות לרחוב או לגינה.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.קיר פנימי

קיר בתוך דירה או בתוך בית.
ליד הקיר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
הקיר הזה לא פונה לרחוב או לגינה.
הקיר הזה בלי חלונות.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.

קיר בתוך דירה או בתוך בית.
ליד הקיר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
הקיר הזה לא פונה לרחוב או לגינה.
הקיר הזה בלי חלונות.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.