פסק דין

ההחלטה של השופט, לפי כל המידע שיש לשופט מהמשפט.
השופט בוחן את כל הנתונים שיש לו, מחליט מי צודק בהתאם לחוק ולפסיקה ויקבע מה חייבים לעשות.

ההחלטה של השופט, לפי כל המידע שיש לשופט מהמשפט.
השופט בוחן את כל הנתונים שיש לו, מחליט מי צודק בהתאם לחוק ולפסיקה ויקבע מה חייבים לעשות.