זכות לפרטיות

זכות לעשות דברים בלי שאנשים אחרים יתערבו.
זכות לעשות דברים בלי לספר לאנשים אחרים.
זכות לשמור על מידע פרטי לעצמי, כך שאנשים אחרים לא
יידעו עלי הכל.

זכות לעשות דברים בלי שאנשים אחרים יתערבו.
זכות לעשות דברים בלי לספר לאנשים אחרים.
זכות לשמור על מידע פרטי לעצמי, כך שאנשים אחרים לא
יידעו עלי הכל.