שטח פתוח

מקום בחוץ. מקום שאין בו מבנים, עמודי חשמל או גשרים קרובים.

מקום בחוץ. מקום שאין בו מבנים, עמודי חשמל או גשרים קרובים.

דוגמא:

יער, חצר, שדה של קוצים, מגרש ספורט או פארק.