צוואה בפני רשות

צוואה שאדם מביא לבית המשפט, או כותב בתוך בית המשפט או כותב אצל הָרַשָם לענייני ירושה.
השופט או הָרַשָּׁם לענייני ירושה קוראים את הצוואה למוריש (לאדם שכותב את הצוואה), וכותבים על הצוואה שהם קראו אותה.
במקרה כזה לא צריך לחתום על הצוואה בפני עֵדִים.

צוואה שאדם מביא לבית המשפט, או כותב בתוך בית המשפט או כותב אצל הָרַשָם לענייני ירושה.
השופט או הָרַשָּׁם לענייני ירושה קוראים את הצוואה למוריש (לאדם שכותב את הצוואה), וכותבים על הצוואה שהם קראו אותה.
במקרה כזה לא צריך לחתום על הצוואה בפני עֵדִים.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


צוואה בעל פה

צוואה שאדם אומר בעל פה (בדיבור) לשני עֵדִים.
הָעֵדִים יכולים להיות גם היורשים של אותו אדם.
הָעֵדִים כותבים את הצוואה ששמעו, וצריכים לחתום על נייר שהם שמעו את הצוואה.
אחר כך, העדים צריכים לשים את מה שהם כתבו בבית המשפט (לתת לבית המשפט לשמור על הצוואה).
אפשר לעשות צוואה בעל פה רק אִם האדם גוסס (עומד למות). צוואה בעל פה תתבטל אחרי חודש אִם האדם שאמר אותה לא נפטר.

צוואה שאדם אומר בעל פה (בדיבור) לשני עֵדִים.
הָעֵדִים יכולים להיות גם היורשים של אותו אדם.
הָעֵדִים כותבים את הצוואה ששמעו, וצריכים לחתום על נייר שהם שמעו את הצוואה.
אחר כך, העדים צריכים לשים את מה שהם כתבו בבית המשפט (לתת לבית המשפט לשמור על הצוואה).
אפשר לעשות צוואה בעל פה רק אִם האדם גוסס (עומד למות). צוואה בעל פה תתבטל אחרי חודש אִם האדם שאמר אותה לא נפטר.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


צוואה בעדים

בדרך כלל כותבים צוואה מול שני אנשים שהם הָעֵדִים לצוואה. כשכותבים צוואה מול שני עֵדִים לא חייבים לכתוב את הצוואה בכתב יד.
חשוב שֶׁהָעֵדִים לא יהיו היורשים של האדם שכתב את הצוואה.
על צוואה כזו כותבים תאריך, והמוריש וְהָעֵדִים חותמים עליה.

בדרך כלל כותבים צוואה מול שני אנשים שהם הָעֵדִים לצוואה. כשכותבים צוואה מול שני עֵדִים לא חייבים לכתוב את הצוואה בכתב יד.
חשוב שֶׁהָעֵדִים לא יהיו היורשים של האדם שכתב את הצוואה.
על צוואה כזו כותבים תאריך, והמוריש וְהָעֵדִים חותמים עליה.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


צוואה בכתב יד

בצוואה בכתב יד המוריש צריך לכתוב בכתב היד שלו את כל הצוואה.
הוא גם צריך לכתוב את התאריך ולחתום על הצוואה.
בצוואה בכתב יד לא צריך לחתום על הצוואה מול עֵדִים.

בצוואה בכתב יד המוריש צריך לכתוב בכתב היד שלו את כל הצוואה.
הוא גם צריך לכתוב את התאריך ולחתום על הצוואה.
בצוואה בכתב יד לא צריך לחתום על הצוואה מול עֵדִים.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


ירושה על פי צוואה

אדם יכול לכתוב בצוואה מה הוא רוצה שיעשו בכסף וברכוש שלו (חפצים, דירה, מכונית) אחרי שהוא נפטר.

אדם יכול לכתוב בצוואה מה הוא רוצה שיעשו בכסף וברכוש שלו (חפצים, דירה, מכונית) אחרי שהוא נפטר.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>


ירושה על פי דין

ירושה לפי החוק (דין זה חוק).
לפעמים קורה שאדם נפטר ולא משאיר צוואה שקובעת מי יקבל את הירושה (הכסף והרכוש שלו).
במקרה הזה נותנים אֶת הירושה למי שהחוק קובע.
בדרך כלל החוק קובע שֶׁיִּתְּנוּ את הירושה לבן הזוג או בת הזוג (בעל או אישה) ולילדים.

ירושה לפי החוק (דין זה חוק).
לפעמים קורה שאדם נפטר ולא משאיר צוואה שקובעת מי יקבל את הירושה (הכסף והרכוש שלו).
במקרה הזה נותנים אֶת הירושה למי שהחוק קובע.
בדרך כלל החוק קובע שֶׁיִּתְּנוּ את הירושה לבן הזוג או בת הזוג (בעל או אישה) ולילדים.


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
הקליניקה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
חברת accessiBe
תכנית "כלים שלובים" של אקים ישראל, משרד הרווחה והביטחון החברתי ואוניברסיטת בר אילן

לשמות השותפים לחץ כאן>>