הערכה קוגניטיבית

בדיקה מיוחדת של רופא או מומחה אחר.
בבדיקה בודקים את המצב של החשיבה שלך.
למשל: מה המצב של הזיכרון שלך, האם אתה מבולבל.
כך, הרופא בודק אם אתה מסוגל להחליט החלטות חשובות לבד.
לדוגמה: החלטות על כסף, או החלטות על בריאות.
כדאי לדעת, אפשר לבקש שמומחה נוסף יבדוק אותך.

בדיקה מיוחדת של רופא או מומחה אחר.
בבדיקה בודקים את המצב של החשיבה שלך.
למשל: מה המצב של הזיכרון שלך, האם אתה מבולבל.
כך, הרופא בודק אם אתה מסוגל להחליט החלטות חשובות לבד.
לדוגמה: החלטות על כסף, או החלטות על בריאות.
כדאי לדעת, אפשר לבקש שמומחה נוסף יבדוק אותך.