קיר פנימי

קיר בתוך דירה או בתוך בית.
ליד הקיר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
הקיר הזה לא פונה לרחוב או לגינה.
הקיר הזה בלי חלונות.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.

קיר בתוך דירה או בתוך בית.
ליד הקיר הזה אנחנו בטוחים מסכנה.
הקיר הזה לא פונה לרחוב או לגינה.
הקיר הזה בלי חלונות.
למשל, זה יכול להיות מעבר בין חדרים או מסדרון.