קישור

קישור הוא הדרך להגיע לדף באינטרנט.
כדי להגיע לדף אינטרנט צריך ללחוץ עם ה"עכבר" של המחשב על הקישור.
הקישור מעביר אותנו לדף האינטרנט שאנחנו רוצים לראות.

קישור הוא הדרך להגיע לדף באינטרנט.
כדי להגיע לדף אינטרנט צריך ללחוץ עם ה"עכבר" של המחשב על הקישור.
הקישור מעביר אותנו לדף האינטרנט שאנחנו רוצים לראות.

דוגמא:

יש קישור לעבור לפגישת זום, יש קישור לעבור לראות סרטון ביו טיוב.
לכל דף באינטרנט יש קישור אחר.