קנס

סוג של עונש.
כסף שאתה משלם למדינה על זה שעשית עבירה.

סוג של עונש.
כסף שאתה משלם למדינה על זה שעשית עבירה.