ראש רשות מקומית

ראש רשות מקומית הוא מי שמנהל את הרשות המקומית.
ראש העיר מנהל את העירייה.
ראש המועצה המקומית מנהל את המועצה המקומית.
ראש המועצה האזורית מנהל את המועצה האזורית.

ראש רשות מקומית הוא מי שמנהל את הרשות המקומית.
ראש העיר מנהל את העירייה.
ראש המועצה המקומית מנהל את המועצה המקומית.
ראש המועצה האזורית מנהל את המועצה האזורית.

נושאים: ידע כללי

קרדיט: