רכז נגישות

בכל מקום גדול שנותנים בו שירות, יש רכז נגישות.
התפקיד של רכז הנגישות הוא לתת מידע ולעזור לכל מי שצריך התאמות נגישות.
אפשר למצוא את השם והטלפון של רכז הנגישות באתר האינטרנט של נותן השירות.
אפשר לדבר עם רכז הנגישות או המנהל, כדי לקבל עזרה.

בכל מקום גדול שנותנים בו שירות, יש רכז נגישות.
התפקיד של רכז הנגישות הוא לתת מידע ולעזור לכל מי שצריך התאמות נגישות.
אפשר למצוא את השם והטלפון של רכז הנגישות באתר האינטרנט של נותן השירות.
אפשר לדבר עם רכז הנגישות או המנהל, כדי לקבל עזרה.