רמת חיים

התנאים שבהם אנשים חיים.

התנאים שבהם אנשים חיים.

דוגמא:

אם יש להם עבודה, מקום לגור בו, כסף לקנות, דברים, אוכל.