ועדה רפואית

ועדה היא קבוצה של אנשים שמחליטה בנושא מסוים,
ועדה רפואית מחליטה בנושאים הקשורים בבריאות שלנו

ועדה היא קבוצה של אנשים שמחליטה בנושא מסוים,
ועדה רפואית מחליטה בנושאים הקשורים בבריאות שלנודילוג לתוכן