שוויון

מצב שבו :
לכל האנשים יש אותן זכויות.
כל האנשים זוכים לאותו יחס.
כל האנשים שווים בפני החוק – החוק מתייחס לכל האנשים באותה צורה.

מצב שבו :
לכל האנשים יש אותן זכויות.
כל האנשים זוכים לאותו יחס.
כל האנשים שווים בפני החוק – החוק מתייחס לכל האנשים באותה צורה.שוויון בין המינים

שוויון בין המינים זה להתייחס באותה צורה לנשים ולגברים. צריך לקדם את הזכויות של נשים ושל גברים עם מוגבלות באופן שווה.

שוויון בין המינים זה להתייחס באותה צורה לנשים ולגברים. צריך לקדם את הזכויות של נשים ושל גברים עם מוגבלות באופן שווה.שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות זה כשלכל אדם יש אותן אפשרויות להצליח כמו לאנשים אחרים.
אדם עם מוגבלות יכול להצליח כמו כל אדם אחר אם החברה תסיר (תסלק) את החסמים (דברים שמפריעים).
כך לכולם תהיה הזדמנות שווה.

שוויון הזדמנויות זה כשלכל אדם יש אותן אפשרויות להצליח כמו לאנשים אחרים.
אדם עם מוגבלות יכול להצליח כמו כל אדם אחר אם החברה תסיר (תסלק) את החסמים (דברים שמפריעים).
כך לכולם תהיה הזדמנות שווה.