שכר מינימום מותאם

שכר  או משכורת (כסף) מותאם לאדם עם מוגבלוּת.
כדי לקבל שכר מתאים צריך להגיש בקשה למשרד העבודה והרווחה.
במשרד הזה עושים בדיקה, וקובעים כמה כסף האדם עם המוגבלוּת יקבל בכל חודש.
הכסף שהאדם עם המוגבלוּת יקבל הוא חלק משכר המינימום (התשלום הכי נמוך שאפשר לתת על עבודה).

שכר  או משכורת (כסף) מותאם לאדם עם מוגבלוּת.
כדי לקבל שכר מתאים צריך להגיש בקשה למשרד העבודה והרווחה.
במשרד הזה עושים בדיקה, וקובעים כמה כסף האדם עם המוגבלוּת יקבל בכל חודש.
הכסף שהאדם עם המוגבלוּת יקבל הוא חלק משכר המינימום (התשלום הכי נמוך שאפשר לתת על עבודה).


קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
לשמות השותפים לחץ כאן>>


שמירת סודיות

שמירה על הַפְּרָטִיוֹּת של אדם.
לא מגלים פרטים על אדם בלי לקבל ממנו רְשׁוּת.

שמירה על הַפְּרָטִיוֹּת של אדם.
לא מגלים פרטים על אדם בלי לקבל ממנו רְשׁוּת.

נושאים: ידע כללי

קרדיט:

ד"ר סיגל עוזיאל קרל
לשמות השותפים לחץ כאן>>