שריפה

אש גדולה ומסוכנת.
כשיש שריפה, יש הרבה עשן.
ַכשיש שריפה, לפעמים נרגיש שחם מאוד.
שריפה עלולה להרוס עצים וצמחים, בניינים ועמודי חשמל.
בשריפה אנחנו עלולים להיפגע.

אש גדולה ומסוכנת.
כשיש שריפה, יש הרבה עשן.
ַכשיש שריפה, לפעמים נרגיש שחם מאוד.
שריפה עלולה להרוס עצים וצמחים, בניינים ועמודי חשמל.
בשריפה אנחנו עלולים להיפגע.