תוכנת זום

זום זו תוכנה במחשב או בטלפון החכם.
בעזרת תוכנת הזום אנחנו יכולים לעשות פגישה מקוונת.
לדבר ולראות מרחוק כמה אנשים באותו הזמן,
האנשים יכולים גם לראות ולשמוע אותנו.

זום זו תוכנה במחשב או בטלפון החכם.
בעזרת תוכנת הזום אנחנו יכולים לעשות פגישה מקוונת.
לדבר ולראות מרחוק כמה אנשים באותו הזמן,
האנשים יכולים גם לראות ולשמוע אותנו.