סִילַבּוּס

תוכנית לימודים בקורס מסוים.
מקבלים סילבוס של הקורס בהתחלה של הסמסטר.
בדרך כלל הסילבוס מופיע באתר של הקורס.

תוכנית לימודים בקורס מסוים.
מקבלים סילבוס של הקורס בהתחלה של הסמסטר.
בדרך כלל הסילבוס מופיע באתר של הקורס.

דוגמא:

בסילבוס אפשר למצוא:
נושאים שלומדים בקורס
מאמרים שצריך לקרוא כל שבוע
דרישות (מה צריך לעשות) בקורס.


תוכנית חירום

תוכנית חירום היא תיכנון מה נעשה בזמן של סכנה.
תוכנית חירום יכולה לעזור לנו במצב חירום.
אנחנו חושבים על תוכנית חירום לפני מצב החירום.
אנחנו חושבים מה נעשה במצב החירום.
למשל, מה נעשה במצב של רעידת אדמה.

תוכנית חירום היא תיכנון מה נעשה בזמן של סכנה.
תוכנית חירום יכולה לעזור לנו במצב חירום.
אנחנו חושבים על תוכנית חירום לפני מצב החירום.
אנחנו חושבים מה נעשה במצב החירום.
למשל, מה נעשה במצב של רעידת אדמה.


דילוג לתוכן