תעסוקה/עבודה בשוק החופשי

עבודה במקומות עבודה רגילים.

עבודה במקומות עבודה רגילים.


תעסוקה/עבודה נתמכת

מסגרת שעוזרת לאנשים עם מוגבלות לעבוד בשוק החופשי.
במסגרת התעסוקה הנתמכת יש לאדם עם המוגבלות מדריך שמלווה אותו.

מסגרת שעוזרת לאנשים עם מוגבלות לעבוד בשוק החופשי.
במסגרת התעסוקה הנתמכת יש לאדם עם המוגבלות מדריך שמלווה אותו.