צו תשלומים

הכסף שמבקשים ממך לשלם כל חודש, בגלל החובות שלך.
קובעים את הצו בהתחלה של התהליך.
אחר כך , קובעים כמה זמן אתה צריך לשלם כדי שלא יהיה לך חוב יותר.

הכסף שמבקשים ממך לשלם כל חודש, בגלל החובות שלך.
קובעים את הצו בהתחלה של התהליך.
אחר כך , קובעים כמה זמן אתה צריך לשלם כדי שלא יהיה לך חוב יותר.


צורת התשלום

הדרך שבה מעסיק או מקום עבודה משלם את הכסף משכורת לעובד. אפשר לתת לעובד כסף מזומן ביד, אפשר לתת לו צ'ק או להעביר לעובד את הכסף אל חשבון הבנק שלו.

הדרך שבה מעסיק או מקום עבודה משלם את הכסף משכורת לעובד. אפשר לתת לעובד כסף מזומן ביד, אפשר לתת לו צ'ק או להעביר לעובד את הכסף אל חשבון הבנק שלו.