כתב הגנה

מסמך שבו הנתבע (מי שמתלוננים עליו) מסביר לשופט למה, לדעתו, לא מגיע לתובע (מי שמאשים) את מה שהתובע מבקש.
כלומר, הנתבע מסביר למה מה שהתובע אומר לא נכון.

מסמך שבו הנתבע (מי שמתלוננים עליו) מסביר לשופט למה, לדעתו, לא מגיע לתובע (מי שמאשים) את מה שהתובע מבקש.
כלומר, הנתבע מסביר למה מה שהתובע אומר לא נכון.


הגנה סוציאלית

תמיכה שהמדינה נותנת לאנשים כדי שתהיה להם רמת חיים טובה.

תמיכה שהמדינה נותנת לאנשים כדי שתהיה להם רמת חיים טובה.

דוגמא:

קצבאות שהמדינה משלמת לאנשים עם מוגבלות.


דילוג לתוכן