אי הפליה

אי הפליה זה לתת לאנשים עם מוגבלות יחס שווה כמו לאנשים אחרים. אי הפליה זה לדאוג שאנשים עם מוגבלות יקבלו את ההתאמות שהם צריכים.

הפליה

הפליה היא מצב שבו מתנהגים אל אדם בצורה שונה מאשר אל אנשים אחרים. הפליה היא מצב שבו נותנים לאנשים מסויימים יחס פחות טוב מאשר לאנשים אחרים. הפליה היא מצב שבו מתייחסים לאדם בצורה פוגעת.

נגישות

נגישות זה לתת לאדם עם מוגבלות את התנאים שהוא צריך כדי לעשות דברים כמו כל אדם אחר. כלומר, צריך לפעול (לעשות דברים) כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו להגיע לכל מקום כמו אנשים אחרים. צריך לפעול (לעשות דברים) כדי שאנשים עם מוגבלות יקבלו שירותים כמו אנשים אחרים. צריך לתת לאנשים עם מוגבלות את ההתאמות שהם צריכים

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות זה כשלכל אדם יש אותן אפשרויות להצליח כמו לאנשים אחרים. אדם עם מוגבלות יכול להצליח כמו כל אדם אחר אם החברה תסיר (תסלק) את החסמים (דברים שמפריעים). כך לכולם תהיה הזדמנות שווה.