חיסיון עורך דין ולקוח

עורך הדין שלך לא מספר לאחרים את מה שאתה אומר לו. רק אם אתה מסכים, עורך הדין שלך יכול לספר את מה שאתה אומר לו. אם עורך הדין שלך מבין שאתה מתכנן לעשות עבירה(התנהגות אסורה), עורך הדין שלך צריך לספר למישהו אחר. כך, עורך הדין שלך מגן עליך ועל אחרים.

מעשה מיני פוגע

כשמישהו נוגע בלי רשות במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר. כשמישהו נוגע בכוח במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר. כשמישהו מכריח אדם אחר לגעת בו במקומות פרטיים בגוף. כשמישהו נוגע במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר וזה מפריע לאותו אדם. כשמישהו מבקש מאדם אחר לגעת בו במקומות פרטיים בגוף וזה מפריע לאותו אדם. כשמישהו מראה

מעשה מיני

כשמישהו נוגע במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר ולא כדי לעזור לו. כשמישהו מסתכל הרבה זמן על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר. כשמישהו מדבר על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר. יש מעשה מיני לא פוגע ויש מעשה מיני פוגע.

מיגונית

מיגונית מרחב מוגן – נייד (לא קבוע) מבטון. המיגונית שומרת עלינו במצב של ירי טילים. המיגונית נמצאת בשטחים ציבוריים. למשל, בגני משחקים, בתחנות אוטובוס. משתמשים במיגונית כשאי אפשר להגיע למרחב מוגן אחר בזמן קצר. המיגונית עוזרת לשמור על האזרחים.