פישוט לשוני

התאמה של מידע לאנשים עם מוגבלוּת שכלית, כדי שיהיה להם יותר קל להבין את המידע. כדי להפוך אֶת המידע לפשוט וברור, משתמשים במשפטים קצרים, במילים מוּכָּרוֹת, ובדוגמאות. למידע כָּתוּב מוסיפים לפעמים גם סמלים. אחרי הפישוט הלשוני של המידע, בודקים שהאנשים עם המוגבלוּת השכלית מבינים את המידע. הבודקים האלה נקראים קבוצת יועצים לפישוט לשוני.

עובד

אדם שעובד אצל מעביד כדי לקבל משכורת (כסף עבור עבודה). עובד חודשי – עובד שמקבל משכורת קבועה (אותו סכום כסף) בכל חודש. עובד שעתי – עובד שמקבל משכורת (כסף על עבודה) לפי מספר השעות שעבד בכל חודש.