עובד

אדם שעובד אצל מעביד כדי לקבל משכורת (כסף עבור עבודה). עובד חודשי – עובד שמקבל משכורת קבועה (אותו סכום כסף) בכל חודש. עובד שעתי – עובד שמקבל משכורת (כסף על עבודה) לפי מספר השעות שעבד בכל חודש.

יחסי עובד ומעביד

בכל מקום עבודה יש עובד ויש מעביד (מי שנותן את העבודה). בין העובד למעביד יש יחסים של עבודה. כלומר, לעובד ולמעביד יש זכויות, דברים שמגיעים להם. לעובד ולמעביד יש גם חובות, דברים שהם חייבים לעשות.